Skagenfestival Forening

Støt Skagen Festival og få indflydelse gennem et medlemskab af Festivalforeningen.

”Foreningens formål er at udbrede forståelse for og kendskab til national såvel som international folkemusik, blandt andet ved afholdelse af en årlig festival under medvirken af såvel professionelle som amatører inden for folkemusikken.”

Kontingentet på kr. 150,00 om året giver dig stemmeret og adgang til den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af november. Medlemskab kan tegnes ved at indbetale kr. 150,00 til:

Spar Nord Bank
Reg.nr. 9015 Kontonr. 1460047095.

Husk at opgive navn, adresse og mailadresse ved indbetaling, så kontakter vi dig inden generalforsamlingen.

Her kan du læse:

Vedtægterne for Skagen  Festival  

Referat Generalforsamling – 2023

Formandens beretning – 2023

Bestyrelse

Efter generalforsamling 2023 har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand: Jesper Hegaard – jesper.hegaard@skagenfestival.dk
Næstformand: Inge Meta Nielsen – ingeole@live.dk
Kasserer: Karsten Niss – kasser@skagenfestival.dk
Medlem: Kirsten Jacobsen – k.jac@live.dk
Medlem: Lars Jensen –  lars72.jensen@gmail.com
Turistforeningen: Signe Larsen – signe.mobil@gmail.com
Skagen Handelsforening: Mathias Rump Hansen – Info@skagennyt.dk
Suppleant: HC Sloth – hcasloth@gmail.com
Suppleant: Ole Lykke Henriksen – olelykke@skagenfestival.dk