Musik 2025/Music 2025

MUSIK PÅ SKAGEN FESTIVAL 2025

 
Musikere, agenter mv. kan fra 1. august 2024 fremsende forslag til booking (at) skagenfestival.dk, som skal indeholde følgende informationer:
 
Biografi på artist
Foto(s)
Link(s) til audio/video
Forventning til honorar + øvrige konditioner
Kopi af seneste tillægskontrakt indeholdende tekniske krav, catering mv.
 
Musikudvalget gennemgår herefter alle indkomne forslag, og melder tilbage til alle senest den 15. oktober 2024, hvorvidt man er kommet med på programmet eller ej.
 
Musikudvalget 2025 består af:
Anders Mikkelsen (formand)
Rebekka Gabrielsson
Barbara Lange Schütt
Per Rosenlund Larsen
Palle Pedersen
 
Christian Kjeldsen tager sig af udvalgets sekretariat, mens Freja Gabrielsson løser ad hoc opgaver. 
 
 

MUSIC ON SKAGEN FESTIVAL 2025

 
From August 1st 2024 musicians and agents are more than welcome to submit proposals for Skagen Festival 2025 in an email sent to booking (at) skagenfestival.dk with the following necessary information:
 
Biography of the artist
photo(s)
Link(s) to audio/video
Expectation of fee + other conditions
Copy of latest supplementary contract containing technical requirements, catering etc.
 
The music committee then reviews all received proposals, and reports back to everyone by 15 October 2024 at the latest, whether you have been included in the program or not.
 
The music committee 2025 consists of:
Anders Mikkelsen (Chairman)
Rebekka Gabrielsson
Barbara Lange Schütt
Per Rosenlund Larsen
Palle Pedersen.
 
Christian Kjeldsen takes care of the committee’s secretariat, while Freja Gabrielsson solves ad hoc tasks.