Festivalens områder og funktioner

Havnescenen

Havnescenen har én scene

Teamet på Havnescenen har ca. 200 engagerede frivillige, som alle er tilknyttet et hold gennem hele festivalugen. Vi består af 4 hold der hver har deres holdleder, Holdene har forskellige arbejdsfunktioner som består af:

BAR 1: Klargøre barområde inden koncerter i teltet. Skænke øl, vin & vand og hjælpe med oprydning i teltet.

BAR 2: Klargøre barområde inden koncerter i teltet. Skænke øl, vin & vand og hjælpe med oprydning i teltet.

KONTROL: Tjekke armbånd og stempel ved indgange, stå vagt ved indgange og backstageområde, hjælpe med oprydning i teltet.

OPSTILLING: Klargøre telt, barer, backstage, Cafe Bøjen og ellers alt for at få Havnescenen til at være klar til åbning. Samt nedtagning når der skal lukkes ned søndag.

BACKSTAGE: Bygge og nedtage sceneområde. Hjælpe musikernes scene-crew med at klargøre scene, bære instrumenter/udstyr før og efter koncert mm. Sørge for vand og håndklæder til musikerne.

LAGER: Modtage varer fra centrallager. Klargøre kølecontainer og alm. container. Opfyldning på salgssteder før samt under koncerter. Optælling ved lukning søndag.

GRILL: Klargøre grill-telt, grille pølser og sælge øl & vand.

MUSIKERFORPLEJNING: Sørge for klargøring af backstagevogn til musikere, samt godt værtskab før og efter koncert inkl. servering af mad & drikke

CAFE BØJEN: Lave mad, som de sælger under festivalen. Opstilling og nedpakning.

BILLETVOGN: Sælge billetter til publikum, samt svare på spørgsmål.

ØKONOMIVOGN: Indsamle penge samt optælle op pakke penge og bonner til økonomikontoret.

SKAGEN KULTUR- OG FRITIDSCENTER (SKF)

SKF har 2 scener – en i den store sal samt Skawbaren.
Teamet i SKF har ca. 140 engagerede frivillige, som alle er tilknyttet et hold gennem hele festivalugen. Vores hold har forskellige arbejdsfunktioner:

BAR: Klargøre barområde inden koncerter i den store sal. Skænke øl, vin & vand mm. og hjælpe med oprydning i salen efter koncert

SKAWBAREN: Klargøre den lille sal. Servering af øl, vin & vand mm. når der er pause i den store sal samt til den efterfølgende nattefest, hvor musikere, frivillige og festivalgæster mødes. Skawbaren bruges også til små events

KONTROL: Tjekke armbånd og stempel ved indgange, stå vagt ved indgange og backstageområde, hjælpe med oprydning i salen efter koncert mm.

OPSTILLING: Klargøre den store sal + Skawbaren med bar, stolerækker, loftstæpper mm. samt udendørsområde v. hovedindgang og Skawbaren.

BACKSTAGE: Bygge og nedtage sceneområde. Hjælpe musikernes scene-crew med at klargøre scene, bære instrumenter/udstyr før og efter koncert mm.

LAGER: Modtage varer fra centrallager. Klargøre kølerum. Opfyldning på salgssteder før samt under koncerter

GRILL: Klargøre grill-container, grille pølser og sælge øl & vand ifm. koncerter

KAGEBODEN: Sælge CD-ere for musikere samt kaffe & kage under koncerter. Servering af pølser og saftevand til børnekoncert

MUSIKERFORPLEJNING: Sørge for klargøring af backstagelokaler til musikere samt godt værtskab før og efter koncert inkl. servering af mad & drikke


FAGOMRÅDER

Vores festivalscener bygges mere eller mindre op fra bunden og har derfor også brug for frivillige, der er i besiddelse af lidt mere specifikke evner / kompetencer.

ELEKTRIKER: Sørger for at trække uanede mængder af kabler og ledninger. Opsætning af spots og kulørte lamper. Adgang til el for vores campinggæster og frivillige Scene, lyd & lys er lagt i hænderne på ekstern leverandør

VVS: Sørger for vand og afløb til vores toilet-vogne samt montering af div. køkkenmaskiner til Café Bøjen på Havnescenen

MONTAGE: Hjælper telt-leverandør med at rejse/nedtage de store telte på hhv. Torvescenen og Havnescenen. Så man arbejder før og efter festivalen, ca. en lang dag i begge ender, tirsdag før festivalen og mandage efter festivalen. Så der er mulighed for at nyde alt den gode musik.

LAGER/GROVLAGER/TUNGTRANSPORT: Der skal køres mange varer, kasser og containere m.m. ud til spillestederne før/under/efter festivalen – (i nogle situationer kan et særligt kørekort være nødvendigt – truck + lastbil)


Derudover har vi også flg. funktioner

BILLETKONTOR: Sælger billetter til aftenkoncerter, Morning Music, Lunchtime Music og Kirkekoncerten. Er et ”lille turistkontor”. Har åbent hele festivalugen i dagtimerne.  

BILLETKONTROL/SCANNER: Tjekker og scanner gæsternes billetter købt online. Det sker via tlf., som festivalen udleverer.

FRIVILLIGINFO OG REGISTERING

 FRIVILLIGCAMP på Skagenskolen

 FRIVILLIGCAMP ved FDF

 GÆSTECAMP

 KULTURHUS KAPPELBORG (Spillested)  

 TORVET (Spillested i telt)

 SAMARITTER

 SKILTEMONTAGE