Referat + Beretning – Generalforsamling 2023

Ordinær Generalforsamling i Skagen Festival Forening

Afholdt lørdag 4. november 2023 kl. 14:00 i Skagen Kultur- og Fritidscenter

 
Nederst på siden kan du læse formandens beretning samt referat af generalforsamlingen.

 

Dagsorden
 1. Valg af dirigent

 1. Virksomhedsberetning for det forløbne år

 1. Regnskabsaflæggelse

 1. Orientering om budget for det kommende år

 1. Godkendelse af maksimum for honorar til drifts- og koordinationsudvalgets leder

 1. Indkomne forslag

 1. Fastsættelse af kontingent

 2. Beslutning om anvendelse af foreningens driftsoverskud og evt. udlodning jfr. pkt. 8.3 og 8.4

 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen. To medlemmer til bestyrelsen vælges for 2 år og et medlem vælges for 1 år.

 4. Valg af revisor

 5. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal – senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse – være indgivet til bestyrelsens formand.

På valg til bestyrelsen er nedenstående, og der skal vælges 3 nye medlemmer.

 • Inge Meta Holm Nielsen – ønsker ikke genvalg
 • Bente Pedersen – ønsker ikke genvalg
 • Allan Bøjesen har meddelt formanden pr. mail 24. sep. 2023, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Venlig hilsen
Jesper Hegaard – Bestyrelsesformand Skagen Festival Forening

Hvis du ikke allerede er medlem af Skagen Festval Forening – kan du læs mere om det HER.

HER kan du læse formandens beretning.

Og HER kan du læse referat af generalforsamlingen.