Generalforsamling 2022

Skagen Festival afholder ordinær generalforsamling 2022

Kære medlemmer af festivalforeningen .
TUSIND TAK for 4 fantastiske dage med fuld musik, og indsatsen som I hver især har ydet for festivalen. Vi kan se tilbage på dette års festival med mange gode oplevelser, en vellykket og veloverstået jubilæumsfestival, hvor gensynsglæden med skønne festival venner var stor, det var rart endelig at være samlet efter tre år og to aflysninger.

Nu er tiden kommet hvor Skagen Festival skal afholde den årlige generalforsamling.

Lørdag den 5. november 2022 kl. 14.00
i Skagen Kultur og Fritidscenter (SKF)

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 25. oktober 2022.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Virksomhedsberetning for det forløbne år
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Orientering om budget for det kommende år
 5. Godkendelse af maksimum for honorar til bestyrelsesformand
 6. ndkomne forslag.
 7. Bestyrelsen har forslag til:
  •    Vedtægtsændringer (se forslag HER)
  •    Ny organisationsplan (se mere HER)
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Godkendelse af potentielle modtager
 10. Beslutning om potentielle modtager af det kommende års overskud
 11. Valg til bestyrelsen:
  Jesper Heegaard – modtager genval
  Susanne Pedersen – modtager ikke genvalg
  Lis Jensen – udtræder af bestyrelsen
 12. Valg af revisor
 13. Eventuelt

 

Til generalforsamlingen vil der være en kop kaffe/kage/øl og vand

It’s good to see you
Lis

 

Kunne du tænke dig at blive medlem af foreningen ? Udover at støtte et godt formål, giver medlemskabet både adgang samt stemmeret til den årlige generalforsamling.
Læs mere her