Ekstraordinær Generalforsamling Skagen Festival Foreningen

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling Skagen Festival Foreningen lørdag 16. september 2023 kl. 14:00 – SKF

Bestyrelsen modtog et brev fra Skattestyrelsen den 27. april 2023 om afgørelse vedr. momsfritagelse af Skagen Festival. Afgørelsen er meget klar.
En fortsat momsfritagelse er ikke en mulighed i den nuværende form, hvormed Skagen Festival afvikles.

Derfor har vi brugt en del tid på at undersøge hvilke muligheder, der fremadrettet er for afvikling af Skagen Festival.

Bestyrelsen er med hjælp fra kyndige personer i og omkring Skagen Festival Forening nået frem til den beslutning, at vi fremadrettet skal være momsregistreret.

Dette vil give nogle økonomiske udfordringer, som vi selvfølgelig har en plan for. Det giver også nogle administrative udfordringer,
da Skagen Festival fra tidernes morgen har været en velgørende organisation, der er vedtægtsmæssigt forpligtet til at udlodde overskud til bl.a. ungdomsklubber i Skagen.

Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling

lørdag 16. september 2023 kl. 14:00 i SKF, Glassalen.

Vi håber på jeres opbakning til at fremtidssikre Skagen Festival.

 

Dagsorden for ekstraordinær Generalforsamling

Skagen Festival Foreningen

lørdag 16. september 2023 kl. 14:00 – SKF, Glassalen

 

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Orientering og dialog om Skagen Festivals situation efter modtagelse af afgørelse om momsfritagelse fra Skattestyrelsen

4. Indkomne forslag.
4.1. Skal Skagen Festival fremadrettet være en momspligtig forening, eller skal vi lukke og slukke Skagen Festival?

Bestyrelsen indstiller til generalforsamling at Skagen Festival fortsættes som momsregistreret forening.

5. Konsekvensforslag alt efter udfald af pkt. 4.1.:
5.1. Nedlæggelse af Skagen Festival forening – I givet fald skal gældende vedtægt pkt. 4.8 følges.

5.2. Fortsat drift af Skagen Festival som momsregistret forening, hvilket kræver vedtagelse af vedtægtsændringer jf. gældende vedtægt pkt. 4.7.

  Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at de udsendte vedtægtsændringer vedtages.
(Endeligt forslag udsendes i løbet af de nærmeste dage og ikke senere end torsdag den 14. september).

6. Eventuelt

 

På vegne af Skagen Festival Forening

Jesper Hegaard – formand

Vedtægter

Referat af ekstraordinær generalforsamling