Generalforsamling 2021

07. okt 2021
Indkaldelse til generalforsamling
                     

Lørdag den 6. november 2021 kl. 14.00 i Skagen Kultur & Fritidscenter

 


Forsamlingsforbuddet og alle restriktionerne er forsvundet, så vi kan nu se frem til sommerens jubilæums festival fra den 30.juni til og med den 3.juli 2022 med to års forsinkelse. 
Inden da skal vi afholde vores årlige generalforsamling.

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde 25. oktober 2021

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Virksomhedsberetning for det forløbne år
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Orientering om budget for det kommende år
 5. Godkendelse af maksimum for honorar til bestyrelsesformanden
 6. Indkomne forslag
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Godkendelse af potentielle modtager
 9. Beslutning om potentielle modtagere af det kommende års overskud
 10. Valg til bestyrelsen
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

 

Til generalforsamlingen vil der være en kop kaffe/øl/vand
 

Hvis du deltager i generalforsamlingen skal kontingentet være indbetalt
                       senest 18. oktober på konto 9015-1460047095

 


 
 
 
Its’ Good to see You
Lis, Formand
 

Back to Top ↑

 
     
     

Mediepartner og hovedsponsor:                           Hovedsponsorer: