Generalforsamling 2016

17. okt 2016
Kære medlem af Skagen Festival Forening.

Fra arrangørerne af Skagen Festival 2016 skal lyde en gigantisk tak til de mange frivillige ledere og medhjælpere, der var med til at skabe en fantastiske festival med alle de firnurligheder, der altid opstår. Festivalens RIS/ROS mail har også i 2016 været fyldt med ros til medarbejderne, over den personlige service alle har mødt rundt omkring på Festivalen.

Festivalen har også modtaget ros fra flere af vores kunstnere. De udtrykker stor ros til de frivillige de mødte, og tilfredshed med den fine behandling de fik. Disse smukke roser er hermed sendt videre.

 

Generalforsamling

Skagen Festival afholder generalforsamling

lørdag den 12. november 2016 kl. 14.00

i Skagen Kultur- og Fritidscenter.

I forlængelse af generalforsamlingen vil der være en musikalsk overraskelse !

Dagsorden:

1.   Velkomst

2.   Virksomhedsberetning

3.   Regnskabsaflæggelse

4.   Orientering om budget for det kommende år

5.   Indkomne forslag

6.   Fastsættelse af kontingent

7.   Godkendelse af potentielle modtager

8.   Beslutning om potentielle modtager af det kommende års overskud

9.   Valg til bestyrelsen:
   Kirsten Jakobsen
   Lars Jensen

10. Valg af revisor
11. Eventuelt

Skagen Festival vil være vært ved en kop kaffe i forbindelse med generalforsamlingen.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 4. november 2016.

Vi glæder os helt vildt til at komme i gang med Skagen Festival 2017.

It’s Good to See You

Lis Jensen
Formand

Er du en af de mange gæster, der nyder musikken, stemningen og humøret som Skagen Festival giver – så støt arbejdet og musikken med 100 kr gennem et medlemskab af Skagen Festivalforening. Udover din støtte giver dit medlemskab adgang samt stemmeret til årets generalforsamling.
Se mere HER 


Back to Top ↑

        

Mediepartner og hovedsponsor:  
                    

Hovedsponsorer: