Generalforsamling 2015

27. okt 2015
Kære medlem af Skagen Festival Forening.

Den 45. Skagen Festival åbnede i strålende solskinsvejr med dejlig musik og gensynsglæde. Helt udsolgte koncerter kan vi ikke prale med, men det har været en fantastisk festival med flotte koncerter og et tilfreds publikum.

Fra arrangørerne af Skagen Festival 2015 skal lyde en gigantisk tak til de mange frivillige ledere og medhjælpere, der var med til at skabe en fantastiske festival med alle de firnurligheder, der altid opstår. Festivalens RIS/ROS mail har også i 2015 været fyldt med ros til medarbejderne, over den personlige service alle har mødt rundt omkring på Festivalen.

Festivalen har også modtaget ros fra flere af vores kunstnere. De udtrykker stor ros til de frivillige de mødte, og tilfredshed med den fine behandling de fik. Disse smukke roser er hermed sendt videre.

Jeg har meddelt bestyrelsen, at jeg ikke står til rådighed som formand efter generalforsamlingen, og der skal derfor findes en ny. Jeg har i den forbindelse lovet, at jeg bliver valgperioden ud for at hjælpe og støtte en ny formand, hvis det ønskes.

 

Skagen festival afholder generalforsamling
lørdag den 14. november kl 14.00
I Skagen Kultur- og fritidscenter Kirkevej 9990 Skagen

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Virksomhedsberetning
 3. Regnskabsaflæggelse
 4. Orientering om budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af potentielle modtager
 8. Beslutning om potentielle modtager af det kommende års overskud
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

 

Skagen festival vil være vært ved en kop kaffe i forbindelse med generalforsamlingen

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest den 4. november 2015.

It’s good to see you
Lars jensen, Formand
formand@skagenfestival.dk


Back to Top ↑

      

Mediepartner og hovedsponsor:                                                                              Hovedsponsorer: