Fristadskapellet - Danmark

10. feb 2018
Fanødans og kaffepunch

For nogle år siden fik to yngre, driftige kvinder den idé at afholde et Fanøbal med forudgående undervisning i fanødansene på spillestedet

”Operaen” i fristaden Christiania. Arrangementet blev en succes, kaffepuncherne var udsolgt længe før ballets afslutning og en tradition var skabt.

Som balorkester samledes de bedste musikere i Fanøtraditionen. Således var Fristadskapellet skabt og har siden leveret musik til Fanøballer rundt omkring i landet – og altså ikke mindst i Fristaden.

At folk udenfor øen flokkes om Fanøballer, fortæller noget om den udbredelse og popularitet, som Fanøs omkring 400 år gamle musik- og dansetradition har fået på landsplan.
Sand På Gulvet, som Ole Mouritzen og Nils Thorlund var en del af, betød tilbage i 1970 ?erne en del for udbredelsen af og det brede kendskab til deres lokaltradition. Siden har Peter Uhrbrand sammen med Ole, og efterhånden også med næste generation, fastholdt og udbygget Fanømusikkens popularitet.

Nu kommer Fanø til Skagen Festival for første gang siden 1976, hvor Sand På Gulvet var på plakaten. Der bliver instruktion i dansene, en indledende koncert med musik og gode historier fra øen og et afsluttende bal med den særegne og unikke tradition fra vadehavsøen.

 

Kirstine Uhrbrand: Klaver
Peter Uhrbrand: Violin
Ole Mouritzen: Harmonika
Nils Thorlund: Guitar
Jens Mouritzen: Slagtøj

 

Torsdag 16.00, Danseinstruktion, Kappelborg
Torsdag 19.30, Koncert og bal, Kappelborg


Back to Top ↑

        

Mediepartner og hovedsponsor:  
                    

Hovedsponsorer: