Skagen Festival Bestyrelsen 2017

Nederst - fra venstre:

Kasserer: Kate Løvgren
Kom med i festival i 2010 som medlem af Håndboldklubben, valgt til Kasserer i Festivalen i  2013. 

Formand: Lis Jensen
Blev frivillige i 1995, og var med til at oprette området hvor medarbejderne blev registreret, og var desuden med til at få etableret medarbejder camping. Blev i 1996 leder for området, hvor jeg også blev en del af pladsudvalget. Her indgik jeg i et team, hvor vi på skift havde plads vagten ude på den store plæne ved Gyvelstien. Her fik jeg min ilddåb det år festivalen druknede i vand. Jeg har siden 1996 udført et stort arbejde i Festivalen på leder niveau, været med i KOU (Koordinationsudvalget) og bestyrelsen i mange år, også som sekretær for ledelsen. I 2016r blev jeg valgt som formand for Festivalen

Næstformand: Lars Jensen
Født i 1972. Flyttede til Skagen i 2003, og blev allerede ved generalforsamlingen i 2003 valgt ind i festivalens bestyrelse. Har siden da været næstformand, kun afbrudt af to kortere perioder, hvor jeg har været formand. Undervejs har jeg været bindeled til eller haft ansvarsområder som sikkerhed billetkontor og musikudvalget. Til dagligt beskæftiger jeg mig også med ledelse, dog i en professionel organisation, som chef for flyvevåbnets radarstation på Grenen.

Suppleant: Jens Korsgård
Jeg har været medarbejder ved Skagen festival i 35 år, de fleste som medarbejder i badmintonhallen, de sidste 6 år, som områdeleder på dette spillested indtil det blev lukket. Har været med i KOU i 6 år, som repræsentant for spillestederne. De sidste 2 år i bestyrelsen som Suppleant. Er nu holdleder på havnescenen.


Øverst - fra venstre:

Flemming Stig:
Medlem af bestyrelsen siden 1998 som repræsentant for Skagen Handelstandsforening. I forbindelse med redningsplanen, at Turistforeningen, Hotel- og restauratørforeningen og Skagen handelstandforening, Skagen Kommune hver skulle have en fast plads i bestyrelsen. Har været tilknyttet festivalen siden først i 80’erne bl.a., som pr.-medarbejder.

Kirsten Jacobsen:
Har alle T-shirt fra 1999, hvor jeg blev medarbejder på billetkontoret. Før den tid sørgede jeg - i kraft af mit arbejde -  for buskørsel da festivalen holdt til uden for byen. I 2000 blev Annette Jørgensen og jeg leder af billetkontoret og det fortsatte jeg med til og med Festival 2012, hvor jeg meddelte, at jeg pga. arbejde flyttede og ikke længere kunne være en del af festivalen. Det holdt ikke længe, i 2013 og 2014 var jeg medarbejder på montageholdet og fra 2015 har jeg været tilbage som på billetkontoret. Derudover har jeg i skiftende perioder siddet i bestyrelsen. Jeg bor i Hjørring og arbejder som driftschef hos Nordjyske Jernbaner, så jeg er også ansvarlig for de ekstra togafgange, der køres i festival dagene.

Gitte Pedersen:
Jeg er udpeget af bestyrelsen for Skagen Hotel og Restaurantørforening,  udpegningen går på skift for 1 år ad gangen. Vi har boet i Skagen siden april 2011 og kom herop for at overtage Hotel Skibssmedien i Skagen. Tidligere drev vi hotel i 20 år i Herning og jer er opvokset i Frederikshavn så det er som at komme hjem.

Annette Jørgensen:
Udpeget til Bestyrelsen af Turisthus Nord. Har været frivillig siden 1998 på billetkontoret, leder sammen med Kirsten Jacobsen i en del år.            

Bjarne Kvist:
Jeg sidder i festivalens bestyrelse som byrådets repræsentant i denne byrådsperiode og har tidligere siddet i bestyrelsen, 4 år som byråds repræsentant. Jeg startede allerede som medarbejder i festivalen i 1979 og var i 80’erne medlem af festivalkomiteen. Jeg er også medlem af Festival Fondens bestyrelse og var desuden nogle år formand for festivalens venner og brænder generelt for festivalen.

Ole Lykke Henriksen:
Har været med som frivillig siden 1994 ? og kørt tung transport, været i pladsudvalget, KOU, logistik udvalget og bestyrelsen i mange år. Har bla. været næstformand og formand for festivalen.


Mangler på billedet

Svend Brøndum: 
I 2010 fik jeg efter flere års ønske en billet til Skagen Festival og mødte dér en tidligere elev, som var frivillig. Han udstrålede i den grad, at det MÅTTE jeg bare komme og være med til. I 2011 tilmeldte han mig som frivillig på scenen i Havneteltet, og til go'dag-arrangementet måtte jeg forundret spørge, hvor han kendte alle de mennesker fra. Svaret kom prompte: "Det ved du på søndag!" Og han fik ret! De ord rammer helt præcist ånden i det store frivillige-korps og er i høj grad årsagen til, at så mange har solgt deres sjæl til festivalen. Jeg så det også som en naturlig ting at deltage i generalforsamlingen, hvis jeg havde mulighed for det, og på én af disse blev jeg foreslået som suppleant til bestyrelsen af én fra mit team på havnen.
Da jeg er bosat midt i Himmerland (Aars), var der to muligheder: At følge bestyrelsens arbejde på afstand gennem referater -  eller at deltage i møderne for at finde ud af, hvordan sådan en "maskine" fungerer, og jeg var ikke i tvivl om, at jeg måtte køre de 160 km til Skagen for at følge så godt med i bestyrelsens arbejde, som det er muligt. Som den eneste ikke-skagbo har jeg følt mig velkommen, selvom resten af bestyrelsen  - og ikke mindst koordinationsudvalget - jævnligt er i kontakt med hinanden.
Og nu er Skagen Festival påført kalenderen som "helligdage".

 

Back to Top ↑

        

Mediepartner og hovedsponsor:  
                    

Hovedsponsorer: